Kada nismo u mogućnosti da postavimo skelu da bi  izveli pojedine vrste radova na fasadi, krovu i sl, jer nam tehničke ili ekonomske mogućnosti to ne dozvoljavaju. Radovi koji se izvode na visini su visokorizični i složeni radovi, zahtevaju određene pripreme, posebne mere zaštite, kao i obučene izvršioce. U takvim slučajevima  je neophodna pomoć alpinista.

Mi imamo tim licenciranih, profesionalnih alpinista sa svom neophodnom, najsavremenijom atestiranom opremom, koji su spremni da izvrše sve radove na visini:

zamenu krovnih pokrivača kod nepristupačnih krovova
zamenu raznih limenih opšiva na kosim krovovima
zamenu opšiva na krovnim i fasadnim vencima
zamenu oluka vertikalnih i horizontalnih
sve radove na fasadi (obijanja, izradu termoizolacije, malterisanja i sl)
sanaciju delova fasade i fasadne plastike zaštitnom mrežom sa tiplovima ( kod devastiranih fasada gde otpadaju delovi fasade)
pranje staklenih fasada na visini, kao i sve ostale radove gde je neophodno da se izvode radovi na visini
montažu i demontažu raznih instalacija i sve ostale radove koji mogu da obave profesionalni alpinisti.

Visinski radovi predstavljaju specijalnu tehniku izvodjenja radova koji zahtevaju poseban alpinistički pristup radnoj poziciji. Pre svega, radovi na visini spadaju u visoko rizične poslove i zahtevaju adekvatnu pripremu i posebne mere zaštite. Za radove na visini se koristi profesionalna alpinistička oprema.

Kompletna oprema mora biti atestirana.

Naši izvodjači radova su licencirani alpinisti sa velikim radnim i penjačkim iskustvima i koristimo isključivo atestiranu opremu najkvalitetnijih svetskih marki.