• Uklanjanje opasnih elemenata fasade koji prete da odpadnu
  • Ulazak u stanove na visini kroz prozor ili terasu
  • Spašavanje lica sa visine
  • Skidanje i uklanjanje pocepanih reklama
  • Uklanjanje snega i leda sa nepristupačnih prostora, krovova.

 

Hitna intervencija obuhvata izlazak ekipe ili ekipa na teren po pozivu u najkraćem mogućem roku.

Ekipe su obučene za rad na visini ( alipinistički radovi na visini ) i opremljene sa sertifikovanom i atestiranom opremom.

Na sva zatečena i eventualno nastala oštećenja ne snosimo nikakvu odgovornost.