• Izazovi koje donose radovi na visini se bolje prevazilaze uz primenu mašina za rad na visinama. Visinski radovi su sami po sebi zahtevni i za njihovo obavljanje je potrebna adekvatna mehanizacija, kao i profesionalnost u radu, odnosno, specifične radne veštine rukovaoca.Dizalice sa korpom imaju široku primenu u mnogim industrijama. U zavisnosti od njihovih karakteristika i načina rada dizalice sa korpom se koriste za različite svrhe i služe za obavljanje različitih vrsta radova.

    Nabrojmo neke od radova koji se obavljaju brže, jednostavnije i efikasnije uz primenu dizalica sa korpom. Da li bi npr. iznenadan kvar na dalekovodima, koji je potrebno rešiti odmah, bio moguć bez mašina za rad na visnama koje poseduju korpe za radnike? Sigurno da bi radovi trajali duže i komplikovanije bez ovih praktičnih mašina. Isto to važi i za obavljanje mnogih drugih uličnih radova kao što su postavljanje ulične rasvete, razni radovi na fasadama zgrada, postavljanje klima uređaja, sečenje krošnji drveta, čišćenje oluka.

    Što je najvažnije, svi navedeni radovi, kao i mnogi drugi koji se rade na visinama, se uz dizalice sa korpom rade u bezbednim uslovima, bezbednim istovremeno i za okolinu i za one koji rade na mašinama.

    Postoje i oni radovi koji se ne bi finansijski isplatili bez korišćenja mašina za rad na visinama sa korpom. To je slučaj kod izrade i popravke fasada na zgradama. Prilikom korišćenja platformi sa korpama za izvođenje ovih radova nisu potrebne dodatne platforme i skele oko objekta, što u velikoj meri smanjuje troškove rada. Svakoj zgradi je brže, lakše i jednostavnije prići mašinom za rad na visini bez dodatnog ulaganja i dodatnih radova za postavljanje skela oko objekta.

    Korpa je komforna, bezbedna i operativna, a u njoj ima dovoljno mesta za radnika i za držanje potrebnog alata za rada.