Usluge2024-02-15T12:47:49+01:00

SPECIJALISTI ZA VISOKE PROBLEME

IMAMO REŠENJE ZA VAS

Za sve što Vas interesuje, kontaktirajte nas!

RADOVI NA VISINI – INDUSTRIJSKI ALPINIZAM

Kada nismo u mogućnosti da postavimo skelu da bi  izveli pojedine vrste radova na fasadi, krovu i sl, jer nam tehničke ili ekonomske mogućnosti to ne dozvoljavaju. Radovi koji se izvode na visini su visokorizični i složeni radovi, zahtevaju određene pripreme, posebne mere zaštite, kao i obučene izvršioce. U takvim slučajevima  je neophodna pomoć alpinista.

Mi imamo tim licenciranih, profesionalnih alpinista sa svom neophodnom, najsavremenijom atestiranom opremom, koji su spremni da izvrše sve radove na visini:

zamenu krovnih pokrivača kod nepristupačnih krovova
zamenu raznih limenih opšiva na kosim krovovima
zamenu opšiva na krovnim i fasadnim vencima
zamenu oluka vertikalnih i horizontalnih
sve radove na fasadi (obijanja, izradu termoizolacije, malterisanja i sl)
sanaciju delova fasade i fasadne plastike zaštitnom mrežom sa tiplovima ( kod devastiranih fasada gde otpadaju delovi fasade)
pranje staklenih fasada na visini, kao i sve ostale radove gde je neophodno da se izvode radovi na visini
montažu i demontažu raznih instalacija i sve ostale radove koji mogu da obave profesionalni alpinisti.

Visinski radovi predstavljaju specijalnu tehniku izvodjenja radova koji zahtevaju poseban alpinistički pristup radnoj poziciji. Pre svega, radovi na visini spadaju u visoko rizične poslove i zahtevaju adekvatnu pripremu i posebne mere zaštite. Za radove na visini se koristi profesionalna alpinistička oprema.

Kompletna oprema mora biti atestirana.

Naši izvodjači radova su licencirani alpinisti sa velikim radnim i penjačkim iskustvima i koristimo isključivo atestiranu opremu najkvalitetnijih svetskih marki.

Seča i orezivanje stabala – Arborizam

• Sečenje stabala koja su uz kuće, objekte i električne vodove

• Uklanjanje stabala koja su se nagnula ili pala usled vremenskih nepogoda

• Obaranje, uklanjanje, rušenje i orezivanje visokih drveća i stabala obavlja se stručno i bez opasnosti za okolinu. Sam proces rušenja ili orezivanja se izvodi penjanjem, odnosno penjačko-alpinističkom tehnikom, rezanjem grana i debla na male segmente i kontrolisanim i usmeravanim spuštanjem putem užadi.
Po potrebi koristimo usluge dizalice i korpe.

Podizanje tereta

Vršimo usluge dizanja tereta na bilo koju visinu.


Podizanje se vrši kroz prozor ili balkon, kao i na krov zgrade ili u zatvorenim prostorima i ograničenim okolnostima u kojima je nemoguće koristiti kranove. Za rad koristimo opremu za podizanje malih dimenzija.
Visoka pokretnost, brza montaža i mala težina konstrukcije za podizanje, zajedno sa velikom snagom, omogućavaju nam da podizanje izvršimo brzo i bezbedno.


Rad na podizanju može se podeliti u tri kategorije:
– podizanje velikog tereta
– podizanje građevinskog materijala
– podizanje industrijskim alpinizmom
Vršimo takvu podelu jer se upotrebljena oprema i metodologija za izvođenje ovih vrsta poslova značajno razlikuju.
Podizanje obavljamo kroz prozor ili balkon. Konstrukcija sa dizalicom se postavlja nekoliko spratova iznad ili na krovu zgrade. Ako nismo u mogućnosti da instaliramo dizalicu na krovu, postavljamo je direktno u prostoriju u koju se diže teret. U situacijama kod dizanja velikog i teškog tereta, koristimo dva sinhrona električna vitla, što povećava sigurnost i preciznost podizanja.
Podizanje građevinskog materijala se odvija kroz prozor ili balkon prostorije u kojoj je planirano da se podigne materijal (ili susedne najpogodnije), odnosno dizalica je instalirana u istoj prostoriji.
Podizanje tereta industrijskim alpinizmom nije uvek prihvatljiv, ali ponekad koristimo i ovaj metod podizanja. Ovo je opravdano prilikom obavljanja jednostavnih dizanja težih tereta do male visine, jer su u ovom slučaju troškovi instaliranja opreme za dizanje minimalni.

Dizalica sa korpom

 

 • Izazovi koje donose radovi na visini se bolje prevazilaze uz primenu mašina za rad na visinama. Visinski radovi su sami po sebi zahtevni i za njihovo obavljanje je potrebna adekvatna mehanizacija, kao i profesionalnost u radu, odnosno, specifične radne veštine rukovaoca.Dizalice sa korpom imaju široku primenu u mnogim industrijama. U zavisnosti od njihovih karakteristika i načina rada dizalice sa korpom se koriste za različite svrhe i služe za obavljanje različitih vrsta radova.

  Nabrojmo neke od radova koji se obavljaju brže, jednostavnije i efikasnije uz primenu dizalica sa korpom. Da li bi npr. iznenadan kvar na dalekovodima, koji je potrebno rešiti odmah, bio moguć bez mašina za rad na visnama koje poseduju korpe za radnike? Sigurno da bi radovi trajali duže i komplikovanije bez ovih praktičnih mašina. Isto to važi i za obavljanje mnogih drugih uličnih radova kao što su postavljanje ulične rasvete, razni radovi na fasadama zgrada, postavljanje klima uređaja, sečenje krošnji drveta, čišćenje oluka.

  Što je najvažnije, svi navedeni radovi, kao i mnogi drugi koji se rade na visinama, se uz dizalice sa korpom rade u bezbednim uslovima, bezbednim istovremeno i za okolinu i za one koji rade na mašinama.

  Postoje i oni radovi koji se ne bi finansijski isplatili bez korišćenja mašina za rad na visinama sa korpom. To je slučaj kod izrade i popravke fasada na zgradama. Prilikom korišćenja platformi sa korpama za izvođenje ovih radova nisu potrebne dodatne platforme i skele oko objekta, što u velikoj meri smanjuje troškove rada. Svakoj zgradi je brže, lakše i jednostavnije prići mašinom za rad na visini bez dodatnog ulaganja i dodatnih radova za postavljanje skela oko objekta.

  Korpa je komforna, bezbedna i operativna, a u njoj ima dovoljno mesta za radnika i za držanje potrebnog alata za rada.

 • Posedujemo korpu radne visine od 23 metra sa bočnim dohvatom od 11 metara.

 

HITNE INTERVENCIJE

 • Uklanjanje opasnih elemenata fasade koji prete da odpadnu
 • Ulazak u stanove na visini kroz prozor ili terasu
 • Spašavanje lica sa visine
 • Skidanje i uklanjanje pocepanih reklama
 • Uklanjanje snega i leda sa nepristupačnih prostora, krovova.

Hitna intervencija obuhvata izlazak ekipe ili ekipa na teren po pozivu u najkraćem mogućem roku.

Ekipe su obučene za rad na visini ( alipinistički radovi na visini ) i opremljene sa sertifikovanom i atestiranom opremom.

Na sva zatečena i eventualno nastala oštećenja ne snosimo nikakvu odgovornost.

Spašavanje životinja

Kada je za izvođenje akcije nephodna primena posebne alpinističke opreme i kada je situacija hitna i život životinje evidentno ugrožen.

Spašavanje ljubimaca je besplatno.

Zimska služba

Zimska služba kompanije radi na čišćenju i raščišćavanju snega oko objekta koje održavamo, pomažući ostalim korisnicima objekta nesmetan rad u svojim daljim aktivnostima.

Aktivnosti zimske službe se usklađuju sa vremenskim prilikama pa tako naše ekipe dežuraju i reaguju u slučaju novih padavina 24 časa i raščišćavaju prostor oko objekata mašinama za sneg,  a sve u skladu sa potrebama objekta.

Za potrebe uklanjanja snega i posipanje soli koristimo vozila sa raonicima, radne mašine za uklanjanje snega i radne mašine za posipanje soli.

Oko objekta uklanjamo sneg sa:
• određenih pešačkih staza
• trotoara
• trga ispred objekta
• parkinga
• ulaza u zgradu
• prilaza garažama i kontejnerima.

 

Osiguraćemo da sneg bude očišćen pre dolaska Vaših zaposlenih na posao ili klijenata u vaš objekat, a savremenom mehanizacijom učinićemo prohodne saobraćajnice i zone u okviru većih ili manjih poslovnih objekata.

Uslugu zimske službe obavljamo prioritetno za klijente/korisnike naših drugih usluga i ugovorena godišnja održavanja.

 

Naši pozdani partneri

Prateći staru poslovicu „S’ kim si, takav si.“ Mi se okružujemo najboljim firmama na tržištu u svojim aspektima posla.

Go to Top