Usluge2023-06-24T22:42:20+02:00

SPECIJALISTI ZA VISOKE PROBLEME

IMAMO REŠENJE ZA VAS

Za sve što Vas interesuje, kontaktirajte nas!

RADOVI NA VISINI – INDUSTRIJSKI ALPINIZAM

Kada nismo u mogućnosti da postavimo skelu da bi  izveli pojedine vrste radova na fasadi, krovu i sl, jer nam tehničke ili ekonomske mogućnosti to ne dozvoljavaju. Radovi koji se izvode na visini su visokorizični i složeni radovi, zahtevaju određene pripreme, posebne mere zaštite, kao i obučene izvršioce. U takvim slučajevima  je neophodna pomoć alpinista.

Mi imamo tim licenciranih, profesionalnih alpinista sa svom neophodnom, najsavremenijom atestiranom opremom, koji su spremni da izvrše sve radove na visini:

zamenu krovnih pokrivača kod nepristupačnih krovova
zamenu raznih limenih opšiva na kosim krovovima
zamenu opšiva na krovnim i fasadnim vencima
zamenu oluka vertikalnih i horizontalnih
sve radove na fasadi (obijanja, izradu termoizolacije, malterisanja i sl)
sanaciju delova fasade i fasadne plastike zaštitnom mrežom sa tiplovima ( kod devastiranih fasada gde otpadaju delovi fasade)
pranje staklenih fasada na visini, kao i sve ostale radove gde je neophodno da se izvode radovi na visini
montažu i demontažu raznih instalacija i sve ostale radove koji mogu da obave profesionalni alpinisti.

Visinski radovi predstavljaju specijalnu tehniku izvodjenja radova koji zahtevaju poseban alpinistički pristup radnoj poziciji. Pre svega, radovi na visini spadaju u visoko rizične poslove i zahtevaju adekvatnu pripremu i posebne mere zaštite. Za radove na visini se koristi profesionalna alpinistička oprema.

Kompletna oprema mora biti atestirana.

Naši izvodjači radova su licencirani alpinisti sa velikim radnim i penjačkim iskustvima i koristimo isključivo atestiranu opremu najkvalitetnijih svetskih marki.

Seča i orezivanje stabala – Arborizam

• Sečenje stabala koja su uz kuće, objekte i električne vodove

• Uklanjanje stabala koja su se nagnula ili pala usled vremenskih nepogoda

• Obaranje, uklanjanje, rušenje i orezivanje visokih drveća i stabala obavlja se stručno i bez opasnosti za okolinu. Sam proces rušenja ili orezivanja se izvodi penjanjem, odnosno penjačko-alpinističkom tehnikom, rezanjem grana i debla na male segmente i kontrolisanim i usmeravanim spuštanjem putem užadi.
Po potrebi koristimo usluge dizalice i korpe.

Podizanje tereta

Vršimo usluge dizanja tereta na bilo koju visinu.


Podizanje se vrši kroz prozor ili balkon, kao i na krov zgrade ili u zatvorenim prostorima i ograničenim okolnostima u kojima je nemoguće koristiti kranove. Za rad koristimo opremu za podizanje malih dimenzija.
Visoka pokretnost, brza montaža i mala težina konstrukcije za podizanje, zajedno sa velikom snagom, omogućavaju nam da podizanje izvršimo brzo i bezbedno.


Rad na podizanju može se podeliti u tri kategorije:
– podizanje velikog tereta
– podizanje građevinskog materijala
– podizanje industrijskim alpinizmom
Vršimo takvu podelu jer se upotrebljena oprema i metodologija za izvođenje ovih vrsta poslova značajno razlikuju.
Podizanje obavljamo kroz prozor ili balkon. Konstrukcija sa dizalicom se postavlja nekoliko spratova iznad ili na krovu zgrade. Ako nismo u mogućnosti da instaliramo dizalicu na krovu, postavljamo je direktno u prostoriju u koju se diže teret. U situacijama kod dizanja velikog i teškog tereta, koristimo dva sinhrona električna vitla, što povećava sigurnost i preciznost podizanja.
Podizanje građevinskog materijala se odvija kroz prozor ili balkon prostorije u kojoj je planirano da se podigne materijal (ili susedne najpogodnije), odnosno dizalica je instalirana u istoj prostoriji.
Podizanje tereta industrijskim alpinizmom nije uvek prihvatljiv, ali ponekad koristimo i ovaj metod podizanja. Ovo je opravdano prilikom obavljanja jednostavnih dizanja težih tereta do male visine, jer su u ovom slučaju troškovi instaliranja opreme za dizanje minimalni.

HITNE INTERVENCIJE

  • Uklanjanje opasnih elemenata fasade koji prete da odpadnu
  • Ulazak u stanove na visini kroz prozor ili terasu
  • Spašavanje lica sa visine
  • Skidanje i uklanjanje pocepanih reklama
  • Uklanjanje snega i leda sa nepristupačnih prostora, krovova.

Hitna intervencija obuhvata izlazak ekipe ili ekipa na teren po pozivu u najkraćem mogućem roku.

Ekipe su obučene za rad na visini ( alipinistički radovi na visini ) i opremljene sa sertifikovanom i atestiranom opremom.

Na sva zatečena i eventualno nastala oštećenja ne snosimo nikakvu odgovornost.

Spašavanje životinja

Kada je za izvođenje akcije nephodna primena posebne alpinističke opreme i kada je situacija hitna i život životinje evidentno ugrožen.

Spašavanje ljubimaca je besplatno.

Zimska služba

Zimska služba kompanije radi na čišćenju i raščišćavanju snega oko objekta koje održavamo, pomažući ostalim korisnicima objekta nesmetan rad u svojim daljim aktivnostima.

Aktivnosti zimske službe se usklađuju sa vremenskim prilikama pa tako naše ekipe dežuraju i reaguju u slučaju novih padavina 24 časa i raščišćavaju prostor oko objekata mašinama za sneg,  a sve u skladu sa potrebama objekta.

Za potrebe uklanjanja snega i posipanje soli koristimo vozila sa raonicima, radne mašine za uklanjanje snega i radne mašine za posipanje soli.

Oko objekta uklanjamo sneg sa:
• određenih pešačkih staza
• trotoara
• trga ispred objekta
• parkinga
• ulaza u zgradu
• prilaza garažama i kontejnerima.

 

Osiguraćemo da sneg bude očišćen pre dolaska Vaših zaposlenih na posao ili klijenata u vaš objekat, a savremenom mehanizacijom učinićemo prohodne saobraćajnice i zone u okviru većih ili manjih poslovnih objekata.

Uslugu zimske službe obavljamo prioritetno za klijente/korisnike naših drugih usluga i ugovorena godišnja održavanja.

 

Naši pozdani partneri

Prateći staru poslovicu „S’ kim si, takav si.“ Mi se okružujemo najboljim firmama na tržištu u svojim aspektima posla.

Go to Top