Limarski radovi

Vršimo  limarske radove  tehnikom industrijskog alpinizma( radovi na visini sa užetom) koji se odnose na postavku oluka, ventilacionih glava, postavka limenih opšivki, okapnica i sl. read more →

17 avg 2015
0 Comment

Bravarski radovi

Vršimo usluge izlaska na teren radi prepravaka, nadogradnji i popravaka već izvedenih radova kao što je postavka metalnih konstrukcija, gromobranske trake, ograda… read more →

17 avg 2015
0 Comment

Sanacija fasada

Pripremni radovi na fasadi ( obijanje starog maltera, čišćenje pukotina, čišćenje stare boje, uklanjanje prljavštine) Delimično ili potpuno malterisanje fasade Molerski radovi -Obijanje maltera i sanacija – Bojenje fasade – Postavka demit fasade –  Lepljenja gipsanih ukrasa i elemenata fasade read more →

17 avg 2015
0 Comment

Pranje staklenih površina

Pranje prozora i fasada Pranje prozora je posao, koji je potreban u svakoj kući. Svi ljudi makar 2 puta godišnje peru prozore u svojim stanovima.  Prilikom toga svesni smo da pranje prozora sa spoljne strane predstavlja  određeni rizik. Takav rizik se znatno povećava, ako je površina prozora nekoliko puta veća  od površine prozora u standartnom.. read more →

17 avg 2015
0 Comment

Hermetizacija spojnica

Hermetizacija spojnica (hidroizolacija fuga) Postoje dva načina hermetizacije spojnica(fuga): bez otvaranja i sa otvaranjem spojnica. Za izvođenje hermetizacije se koriste jedno- i dvokomponentne hermetizirajuće mase. U spojnicu ispod hermetizirajuće mase se stavlja termoizolacija od penopolietilena ili se ona zamenjuje montažnom penom. Hermetizacija bez otvaranja spojnica(fuga) Hermetizaciju bez otvaranja spojnica(fuga) obično treba izvoditi u slučaju, kada.. read more →

17 avg 2015
0 Comment