Sanacija fasada

  •  Pripremni radovi na fasadi ( obijanje starog maltera, čišćenje pukotina, čišćenje stare boje, uklanjanje prljavštine)
  • Delimično ili potpuno malterisanje fasade
  • Molerski radovi
  • Obijanje maltera i sanacija
  • Bojenje fasade
  • Postavka demit fasade
  • Lepljenja gipsanih ukrasa i elemenata fasade

Obijanje delova fasade koji su skloni padu nikako nije trajno rešenje, već samo privremeno i smanjuje rizik da neko bude povređen. Fasada čiji su delovi skloni padu sada obijeni, može da relativno brzo ponovo postane rizična usled dotrajalosti i trošnosti kompletne fasade, promenjivih vremenskih prilika… Dugogodišnje rešenje je samo kompletna obnova fasade zgrade. Ipak, dok se stanari ne odluče masovnije za taj korak, ili zakonske promene ne donesu izvesne povoljnosti, obijanje fasada je neophodno jer bi u suprotnom oronule fasade sigurno mnogo više ugrožavale bezbednost stanara i prolaznika.