Podizanje tereta

Vršimo usluge dizanja tereta na bilo koju visinu.
Posedujemo opremu za za podizanje i spuštanje tereta, spašavanje unesrećenih iz jama, dubina i sl. Tronošci, vitla, koloture, sidrišta, užad te ostala opremu potrebnu za vuču tereta.

dizanje1

dizanje2

dizanje3