11 okt 2016

Način izvođenja radova

0 Comment

Glavne karakteristike prilikom radova na industrijskoj užadi:

– Radnik uvek koristi dva užeta pri radu – radno uže i pomoćno uže – i uvek je prikačen za oba;
– Svako uže ima različito mesto ankerisanja;
– Da bi se sprečilo padanje radnog alata, isti mora biti odgovarajuće težine kao i uvek privezan za radnika.

– Na objektu na kom se izvode radovi uvek moraju biti dva radnika da bi se obezbedila medjusobna ispomoć i nadgledanje.
– Svi visinski radnici moraju da prodju veliki broj treninga kao i stroge periodične lekarske preglede.
– Preterana sigurnost u sebe gora je od nesigurnosti i nespremnosti.
 

[top]
About the Author