Limarski radovi

Vršimo  limarske radove  tehnikom industrijskog alpinizma( radovi na visini sa užetom) koji se odnose na postavku oluka, ventilacionih glava, postavka limenih opšivki, okapnica i sl.