Za sve što Vas interesuje, kontaktirajte nas!

 • ALPX DOO
 • BEOGRAD-VOŽDOVAC

 • kontakt@alpx.rs
 • 063/353-101

 • 064/363-2000

Pri popunjavanju kontakt formulara / pozivu, navedite sledeće:

 • Željene radove
 • Stanje objekta i izlaz na krov, na kojem će radovi biti izvedeni
 • Visinu na kojoj će radovi biti obavljani
 • Da li su obezbeđeni osnovni uslovi za nesmetan rad :
  • Parking
  • Voda
  • Struja

Izlazak na teren i sastavljanje zapisnika o zatečenom stanju, projekta ili ponude, mogu biti naplaćeni uz prethodno obaveštenje!

Pri popunjavanju kontakt formulara / pozivu, navedite sledeće: 

 • Željene radove
 • Visinu i prečnik stabla pri korenu, kao i okvirnu starost drveta
 • Blizinu stabla objektima (kuća, garaža, kablovi)
 • Da li su obezbeđeni osnovni uslovi za nesmetan rad :
  • Parking
  • Voda
  • Struja 
 • Potrebu za odnošenje organskog otpada nakon završenih radova.

Izlazak na teren i sastavljanje zapisnika o zetečenom stanju, projekta ili ponude, mogu biti naplaćeni uz prethodno obaveštenje!

Pri popunjavanju kontakt formulara / pozivu, navedite sledeće:

 • Težinu i gabarite predmeta koji treba da se podigne na željenu visinu
 • Stanje objekta i izlaz na krov, na kojem će biti postavljena konstrukcija sa dizalicom.
 • Da li su obezbeđeni osnovni uslovi za nesmetan rad :
  • Parking
  • Voda
  • Struja

Izlazak na teren i sastavljanje zapisnika o zetečenom stanju, projekta ili ponude, mogu biti naplaćeni uz prethodno obaveštenje!

Kontakt formular

  Vaše ime (obavezno):

  Vaša e-pošta (obavezno):

  Vaš telefon za kontakt:

  Predmet poruke:

  Vaša poruka: