Hitne intervencije

Hitne intervencije

Hitna intervencija uklanjanja snega i leda sa nepristupačnih prostora, krovova, kosih krovova, fasada i ostalih mesta.

Hitna intervencija obuhvata izlazak ekipe ili ekipa na teren po pozivu u najkraćem mogućem roku. Ekipe su obučene za rad na visini ( alipinistički radovi na visini ) i opremljene sa sertifikovanom i atestiranom opremom.

Izlazak jedne dvočlane ekipe na teren iznosi 15.000 dinara i tu se uračunava dolazak i 2 ( dva ) sata rada na terenu a svaki naredni započeti sat se naplaćuje 5.000 dinara. Uklanjanje snega i leda se vrši u dogovoru sa naručiocem ( mesto odakle se uklanja ). Na sva zatečena i eventualno nastala oštećenja ne snosimo nikakvu odgovornost.

Izlazak jedne četvoročlane ekipe na teren iznosi 30.000 dinara i tu se uračunava dolazak i 2 ( dva ) sata rada na terenu a svaki naredni započeti sat se naplaćuje 10.000 dinara. Uklanjanje snega i leda se vrši u dogovoru sa naručiocem ( mesto odakle se uklanja ). Na sva zatečena i eventualno nastala oštećenja ne snosimo nikakvu odgovornost.

Telefon za hitne intervencije je 063/353-101