Način izvođenja radova

Glavne karakteristike prilikom radova na industrijskoj užadi: – Radnik uvek koristi dva užeta pri radu – radno uže i pomoćno uže – i uvek je prikačen za oba; – Svako uže ima različito mesto ankerisanja; – Da bi se sprečilo padanje radnog alata, isti mora biti odgovarajuće težine kao i uvek privezan za radnika. –.. read more →